خشونت علیه زنان

نظریه‌پردازان در تعریف خشونت و رفتارهای خشونت‌آمیز و اصولا لزوم هدف برای رفتار پرخاشگرانه، اختلاف رأی دارند. اگر بخواهیم یک تعریف کلی از خشونت ارایه دهیم می‌توان گفت هرگونه تجاوز…
ادامه مطلب
فهرست