درباره نوید صلح

آشنایی و مواجهه با کودکان آسیب دیده در اثر برخورد با مین های زمینی و ادوات نظامی باقیمانده از دوران جنگ و همراهی با آنها طی دوره درمان موجب شد که موسسین این مرکز توجه خود را بیشتر معطوف به افراد دارای معلولیت کرده و در راستای بازتوانی آنها اقدام به تاسیس مرکز نیکوکاری نوید صلح نموده تا فعالیت خود را در این ضمینه گسترش دهند.
این مرکز در مرداد سال 1398 در راستای تعامل و سازماندهی آموزش، توانیابی و اشتغال زایی افراد دارای معلولیت، تشکیل شد و بازتوانی افراد دارای معلولیت را در اولویت کارهای خود قرار داده است و با همکاری با سایر خیرین، موسسه ها و نهادها سعی در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد.
تعریف معلولیت در دنیای جدید عبارت است از عدم تناسب بین ظرفیت های فرد با محیط زندگی و عملکرد او و براساس استانداردهای حقوقی این افراد بایستی از حقوق برابر با سایرین برخوردار بوده و بتوانند این حقوق را در زندگی روزمره خود اعمال کنند برای نیل به این مقصود بازتوانی یکی از مراحل مهم بوده و انجام بازتوانی موثر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد که از اجزای این فرآیند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
خدمات پروتز و فراهم کردن اعضای مصنوعی و غیره که از ملزومات این موضوع محسوب شده و در راه افتادن و بهبود کارآیی اعضای اصلی بدن نقش حیاتی دارد.
نوید صلح در این راستا نیازمند کمک و جذب نیروی متخصص برای آموزش فنی و حرفه ای، خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، مشاوره، کاریابی و اشتغال زائی است.

تیم نوید صلح

الهه علی کرمی

رئیس هیات عامل

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کمیل اکبر نژاد

مدیر اجرایی

دکتری فن آوری اطلاعات

مصطفی ولایتی

مدیر امور تشکل ها ومجامع

فوق دیپلم برق

محبوبه رحیمیان

مدیر مجامع و تشکلات

لیسانس طراحی و مد

مریم ملک

مدیر امور خیرین و برادران امدادیار

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

بهنام صادقی

مدیر امور مالی و اداری

لیسانس

مدرس آموزش خطر مین،متخصص انفجارات ، پاکسازی میادین مین و جانباز جنگ.
از ابتدای جنگ در جبهه های نبرد حضور داشته و پنج بار مجروح شده است.
با پایان یافتن جنگ در واحدهای پاکسازی میادین مین فعالیت نموده است.
ایشان در زمینه پاکسازی،رزم مین و آموزش خطر مین مقالات و جزوات متعددی را منتشر نموده است.

فاطمه آذری

مدیر امور خیرین و بانوان امدادیار

دکتری

فهرست