درباره نوید صلح

لقد خلقنا الانسان و فی کبد (و ما آفریدیم هر آینه انسان را در سختی)

در سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان در ۱۶ ماده قانونی به تصویب رساند. ۴ سال بعد در سال در سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب کرد تا ایران نیز به این کنوانسیون بین‌المللی بپیوندد.

در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای تحت عنوان قانون حمایت از حقوق معلولان به تصویب رسید و در اردیبهشت ۱۳۹۷ از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ گردید. با این وجود مشکلات زیادی در مسیر اجرای این قوانین وجود دارد که سبب گردید تا بخش بزرگی از آنها اجرایی نشود.

نوید صلح به عنوان یک نهاد مردمی و سازمان خیریه تلاش دارد تا گامی هر چند کوچک برای بهبود وضعیت معلولان جامعه با اولویت بخشیدن به معلولان ناشی از انفجار مین و ادوات جنگی بردارد و راه را برای ارتقای روابط اجتماعی، استقلال، اقتصادی، احترام اجتماعی و دسترسی بهتر به خدمات تخصصی هموار سازد. باشد که افراد تحت پوشش پس از مدتی بتوانند مستقل تصمیم‌گیری نمایند و خود دستگیر معلول دیگری باشند.

در همین مسیر نوید صلح با پرداخت کمک‌ها، هزینه‌های درمانی، توانبخشی، معیشتی و آموزش مهارت‌هایی همچون خیاطی و ….، با هدف توانمندسازی درکنار معلولین خواهد ماند. شما نیز یاری‌گر مان باشید تا گام‌هایمان بلندتر، راهمان هموارتر، مسیرمان روشن‌تر و لبخندی پایدار هدیه همه مردمانمان باشد.

با ما بمانید، اعضای هیات امنای نوید صلح در انتظار مهرتان هستند.

آشنایی و مواجهه با کودکان آسیب دیده در اثر برخورد با مین های زمینی و ادوات نظامی باقیمانده از دوران جنگ و همراهی با آنها طی دوره درمان موجب شد که موسسین این مرکز توجه خود را بیشتر معطوف به افراد دارای معلولیت کرده و در راستای بازتوانی آنها اقدام به تاسیس مرکز نیکوکاری نوید صلح نموده تا فعالیت خود را در این ضمینه گسترش دهند.

این مرکز در مرداد سال 1398 در راستای تعامل و سازماندهی آموزش، توانیابی و اشتغال زایی افراد دارای معلولیت، تشکیل شد و بازتوانی افراد دارای معلولیت را در اولویت کارهای خود قرار داده است و با همکاری با سایر خیرین، موسسه ها و نهادها سعی در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد.

تعریف معلولیت در دنیای جدید عبارت است از عدم تناسب بین ظرفیت های فرد با محیط زندگی و عملکرد او و براساس استانداردهای حقوقی این افراد بایستی از حقوق برابر با سایرین برخوردار بوده و بتوانند این حقوق را در زندگی روزمره خود اعمال کنند برای نیل به این مقصود بازتوانی یکی از مراحل مهم بوده و انجام بازتوانی موثر بایستی مورد توجه ویژه قرار گیرد که از اجزای این فرآیند میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

خدمات پروتز و فراهم کردن اعضای مصنوعی و غیره که از ملزومات این موضوع محسوب شده و در راه افتادن و بهبود کارآیی اعضای اصلی بدن نقش حیاتی دارد. نوید صلح در این راستا نیازمند کمک و جذب نیروی متخصص برای آموزش فنی و حرفه ای، خدمات توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری، مشاوره، کاریابی و اشتغال زائی است.

هیات امناء و موسسین

الهه علی کرمی

مهرزاد پتگر

سپهر صادقی

فائزه خرم

بهنام صادقی

فریال آذری نیا

وحید کریم پور

مددکاران

اعظم ملک

مریم زارعی

نهال رامشک

سارا ضرغامی

مریم ملک

فهرست