accessible

بازتوانی

بازتوانی روندی است که بخش از جامعه را قادر می سازد تا به سطح مطلوب توانایی های فیزیکی، حسی، ذهنی، و اجتماعی شان رسیده و آنها را حفظ کنند.

supervisor_account

مشاوره حقوقی

واحد حقوقی مرکز نیکوکاری نوید صلح خدمات و مشاوره حقوقی را از طریق معرفی توانیابان به وکلا و مشاورین داوطلب در این امر ارائه میدهد.

accessibility

جذب داوطلب و حامی

مرکز نیکوکاری نوید صلح پذیرای تمامی نیکوکاران و اقشار مختلف جامعه جهت همکاری در روند بهبود کیفیت زندگی توانیابان بوده و از همیاری همه هموطنان، نهاد ها، موسسه ها و سازمان ها استقبال می نماید.

emoji_people

آموزش

نوید صلح در تلاش است تا با اصلاح محیط و ارتقاء عملکرد توانیابان از طریق آموزش فنی و حرفه ای متناسب با وضعیت جسمی آنان ناتوانی را کاهش دهد.

بیشتر بدانید

زندگی نامه سعید نیازی

سعید کودکی که دست خود را در انفجار مین از دست داد و حدود ۶ ماه برای چشمانش تحت درمان است و امید بسیار کمی به بازگشت چشمانش داریم ، کودکان و قربانیان مین صدایشان به جایی نمیرسد ما باید همراهشان باشیم.

عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید

نا خوانده نقش مقصود از کارگاه هستی

استند مناسبتی برای مراسم های یادبود و جشن شما
اخبار و مقالات نوید صلح

چگونه داوطلب مرکز نیکوکاری نوید صلح شویم؟

حضور در کلاس های آموزشی جهت نحوه رفتار با افراد دارای معلولیت
صدور گواهی آموزشی
مراجعه حضوری داوطلبین در مرکزنیکوکاری نوید صلح یا ارتباط تلفنی جهت ارائه توضیحات و شرح وظایف خود (ارائه گزارش عملکرد)

سهم شما از حمایت

فهرست